Gepubliceerd opPosted on 6 augustus 2019
Fer de Jong Jongert

Terminaal zieken weten dat hun dood op korte termijn komt. Zijn niet bezig met “worden” of “zich beter voor te doen dan”. Deze mensen zijn ieder moment volledig aanwezig, willen elk moment nog pakken door present te zijn, puur en, hoe lastig ik dat woord ook vind, zijn ultiem kwetsbaar.

Dat ervaar ik in het hospice, waar mensen komen die letterlijk alle spullen, huizen, huisdieren achter zich hebben gelaten. Naar deze ene plek op aarde komen om te sterven.

Vele malen heb ik dit aanschouwd. Zeer heftig en innemend. Het blijft lastig daar enige voorstelling aan te geven hoe intens en verdrietig dat moment voor iemand moet zijn.

Wat doet kwetsbaar zijn? Kwetsbaar zijn maakt kwetsbaar. Daarmee bedoel ik dat als iemand zich kwetsbaar opstelt, deze een ander uitnodigt zich ook kwetsbaar op te stellen en te zijn. De kwetsbare maakt het als het ware veilig voor een ander ook de ware zelf te laten zien door kwetsbaarheid te tonen.

Andersom werkt deze ook. Als niemand zich kwetsbaar opstelt, durft niemand kwetsbaar te zijn. Speelt iedereen de rol “Het gaat goed hoor!”. Doet zich “beter voor” om vooral niet te laten zien dat het soms even moeilijk is (of juist heel fijn), dingen lastig zijn (of het juist even heel goed en lekker gaat). Je je even niet fijn voelt (of je wellicht fladdert van blijdschap). Niet-kwetsbaarheid zwakt af, zowel de negatieve belevingen als de positieve.

Vandaag een mooi gesprek met een collega persoonlijk welzijn in het hospice en dat gaf mij het volgende inzicht. Mede ingegeven door een gesprek met mijn moeder onlangs.

Door ons niet-kwetsbaar zijn, willen of durven op te stellen naar een ander, ontnemen we onszelf dat een ander er voor ons kan zijn.

Interessant te zien dat hoe kwetsbaarder, eerlijker en oprechter mensen met name naar zichzelf in het leven staan, hoe meer hart-tot-hart verbindingen zij met anderen in het leven kennen. Daarmee zingeving ervaren, voldoening. Er toe doen. Samen zijn. Dat waar we allemaal naar verlangen.

Hoe meer we proberen vast te houden aan een bepaald plaatje van onszelf, dat plaatje neerzetten en vooral niet delen wat ons werkelijk bezighoudt, dat wat er diep van binnen speelt, in mooie en minder mooie gevoelens en verlangens, hoe minder hart-tot-hart verbindingen met anderen we hebben. Zoeken naar zingeving, voldoening. Leegte ervaren, er niet-toe-doen. Afwijzing, alleen zijn. Angstig zijn.

Opmerkelijk omdat we leven in een samenleving die vooral gericht is op “worden” en “activiteiten doen om beter te zijn”. Dat we door deze houding massaal een belangrijke kernwaarden van iedereen, “er voor iemand willen zijn”, negeren en dus laten liggen, betekent feitelijk dat we onszelf tekort doen en beter welzijn ontnemen. Een welzijn van Samen Beter, voldoening, verbinden, liefde, zingeving en jezelf zijn.

Kwetsbaar, het woord alleen, roept weerstand op. Hoe mooi een verbindend kwetsbaar zijn is, hoe pijnlijk het woord. Het staat zeker niet voor krachtig zijn, moedig, leiderschap en verbindend.

Het staat eerder voor uit verbinding tredend, alleen, niet samen, instabiel. Opmerkelijk wat een woord en ook de beleving van dat woord pijnlijk teweeg brengt.

Als iemand zich om welke reden dan ook niet-kwetsbaar opstelt, kunnen we er vaak daardoor niet voor een ander zijn. En dat levert ook weer gevoelens op. Irritatie, ondankbaarheid, boos zelfs.

Onlangs heb ik dat bij mijn moeder ervaren. Zij had ’s nachts een ongemakkelijke situatie beleefd en hield dat voor mijn broer, zussen en mij weg. Zij was bezorgd dat ze ons teveel zou belasten en hield het daarom liever voor zich.

Wij kinderen voelden ons buitengesloten. Als we vragen hoe het met haar gaat, dan gaat het “Goed”. Precies daar zit die ongemakkelijke verkilling. Juist voor je lieve moeder wil je er graag zijn. Zoals ik dat ervaar in het hospice. Onbevangen, onbevooroordeeld, en vanuit liefde.

Kwetsbaar zijn, kwetsbaar durven zijn en kwetsbaarheid beantwoorden met kwetsbaarheid is, vooral in familie en liefdesrelaties, topsport bedrijven.

Elke vorm van toegeven aan en het zijn van kwetsbaar, loont altijd vorstelijk door meteen prachtige momenten en ervaringen te creëren.

Onvergetelijk verbindend zijn die momenten van écht hart-tot-hart contact. Samen Beter welzijn creërend.

Hartverwarmend!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *