Gepubliceerd opPosted on 7 april 2020
Fer de Jong Jongert
Vele programma’s en initiatieven heb ik uitgevoerd in organisaties om de cultuur in een organisatie te veranderen. Waarden, ethiek, gedrag, het nieuwe werken, Agile en LEAN en het anders inrichten van de omgevingen waarin we werken. Organisaties doen en investeren veel om een cultuur te hebben die medewerkers aanspreekt en uitdaagt om goed werk te leveren en te kunnen presteren.

Kijkend naar hoe we zijn opgevoed en hoe we onze kinderen opvoeden. Natuurlijk hebben wij daarin vaak onbenoemde waarden, zit daarin onze ethiek en onze manieren van doen. We willen onze kinderen leren hoe ze zich goed gedragen in situaties en daarin weten goed met mensen om te gaan. Ook willen we dat ze goed presteren. Niet alleen op school of werk, in het hele leven. Bovenal willen we het thuis fijn en goed met elkaar hebben, welzijn is ons streven.

Zijn we dan thuis, net als organisaties, ook bewust bezig met programma’s en initiatieven om dit welzijn te creëren?

Niet echt. Thuis benoemen we onze waarden en ethiek niet. Schrijven deze niet op de muur en richten we niet een bepaalde ruimte in, bijvoorbeeld de woonkamer, waar welzijn moet gaan “plaatsvinden”.

Wij brengen onze waarden, ethiek en goed gedrag over door zelf het voorbeeld te zijn. Vader, moeder of verzorger te zijn. Niet eens zo bewust, of volgens een beschreven en voorbereide, vooruitdenkende instructie. Nee, we pakken deze rol van nature op. Dat wat intuïtief goed voelt. Zoveel mogelijk bij jezelf te zijn.

Cultuur en welzijn zijn geen “dingen” die wij kunnen creëren. Veranderen en passen zich niet aan door een beschreven proces of ingezet programma. Als een gezin, een groep wijkbewoners, stadsgenoten, Nederlanders, Europeanen, een voetbalteam, organisatie of een groep vrijwilligers samen zijn, doen zij niets anders dan gewoon samen te zijn. En we volgen daarin simpelweg elkaars voorbeeld op.

Als wij onszelf zijn, ontstaat vanzelf een welzijn.

Elke groep mensen (twee of meer) is een welzijn. Welzijn kent slechts twee vormen: een best en een niet-best welzijn. Een best welzijn is een welzijn waarin we zoveel als mogelijk onszelf kunnen zijn. Een niet-best welzijn is een welzijn waarin we zo min mogelijk onszelf kunnen zijn.

Best Welzijn (een goed samen zijn) is aantrekkelijk en is de belangrijkste reden waarom mensen samen willen komen, als team, als groep, als organisatie, als wijk, als land. Welzijn is moeilijk uitlegbaar, het is er of het is er niet. Welzijn kent geen lijst met waarden of gedragingen. Welzijn is namelijk veel meer dan dat. Welzijn is de som van al het beste van de mensen zelf, die deel uitmaken van het samen zijn, de groep.

Elk welzijn is weer uniek, omdat elke groep mensen anders is. Ontstaat organisch, wordt vanuit en door mensen zelf gecreëerd. Niet georganiseerd, geïnitieerd of gecreëerd door een of ander programma, een proces, of door het anders inrichten van een bepaalde ruimte. Welzijn IS.

Als groepen mensen in samenstelling veranderen, verandert ook het welzijn. Bijvoorbeeld een teamgenoot accepteert een andere baan en stapt uit het team. Met deze stap verandert het welzijn. Dit is een normale ontwikkeling. Elk welzijn is uniek. Door elke beweging ontstaat weer een nieuw welzijn.

Wat kun we dan wèl doen om Welzijn te laten ontstaan? Waar mensen het beste presteren terwijl ze blij, gelukkig en voldaan zijn? Het enige dat nodig is om een welzijn te laten ontstaat, is ruimte voor mensen creëren om zichzelf te kunnen zijn. Ruimte om het beste van jezelf in te kunnen zetten.

Als wij allemaal zijn wie we écht zijn, brengen wat we allemaal in dat wat ons zo uniek maakt. Doe we wat we wat de bedoeling is omdat we voelen dat dát het juiste is om te doen. We zijn allemaal volledig aanwezig, met elkaar verbonden en handelen vanuit onze intuïtie.

Dit creëert een veilige, eerlijke en vertrouwde setting waaruit welzijn ontstaat. We kunnen en willen zijn wie ze zijn. Waardoor het beste van alle mensen ingezet wordt, ieder voor zich en men elkaar helpt en versterkt hetzelfde te doen. Welzijn moedigt iedereen aan mee te doen en nodigt uit. Synergie.

Welzijn brengt alles waar elk cultuur-initiatief of programma op hoopt. Verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn, samenwerken, verbondenheid, beste resultaten en blije, gemotiveerde en vanuit het hart gedreven samenwerkers.

Better Together is een concept dat Best-Self activeert. Jezelf zijn voor jou en jouw team- of groepsleden. Dit bouwt het beste team, de beste groep die altijd het beste resultaat brengt omdat dit is ontstaan vanuit een zelfgecreëerde beste welzijn.

Welzijn resoneert en beweegt!

0 reacties