Hart-tot-Hart Verbinden

 

  • Jou aan de beste versie van jezelf: Je Beste Zelf
  • Onze Beste Zelf aan elkaar: De Beste Groep of het Beste Team
  • Wij als Beste Groep of Team aan wat we doen: Het Beste Resultaat
  • Beste Zelf, Beste Team, Beste Resultaat levert Samen Beter, het Beste Welzijn

Het verbinden van dát wat mensen drijft en goed kunnen aan dát wat we aan het doen zijn en te doen hebben is het uitgangspunt van Better Together.

Ruimte geven aan wie jij écht bent en voor wat je graag doet, maakt dat we elkaar zien en oprechte aandacht krijgen voor wie we zijn.

Het inzetten van natuurlijke talenten, stimuleert het inzetten van wie we zijn, jezelf. Dat wat vanzelf lijkt te gaan, ons van nature goed ligt en af gaat. Daarmee komt het beste van jou en mij naar boven. Ontstaat welzijn.

Better Together, Back to Basics

Ervaring in verschillende organisaties en onderwijsinstellingen op het gebied van verandermanagement, leiderschap- en talentontwikkeling, cultuur en beter samenwerken hebben geleid tot Better Together. 

De kracht van verbinden is iedereen bekend. Ieder mens komt voort uit verbinden. Liefde, vriendschap en levensbepalende momenten als geboorte en sterven. Ervaringen in de natuur. Daar verbinden we. Zonder agenda, zonder vastomlijnd plan of een handboek.

Als we verbinden rationeel benaderen is de beleving anders. Daadwerkelijk gevoelsmatig met elkaar verbonden te zijn, zoals we ervaren in liefde en vriendschap, is wat dan ontbreekt.

Hart-tot-Hart, verbinden vanuit zijn en mogen zijn, brengt dat gevoel wel. De basis voor elke vorm van plezierig en succesvol samen zijn. 

Wat Activeert Beste Zelf?

  • Ruimte, waarin je jezelf kunt zijn
  • Veiligheid, een veilige omgeving waarin je jezelf durft te zijn
  • Vertrouwen, het gevoel jezelf te mogen zijn

Je Beste Zelf ontstaat als al deze drie volledig op orde zijn.

Ruimte, veiligheid en vertrouwen ontstaan niet door het inzetten of volgen van een stappenplan of proces. 

Better Together brengt een op maat gemaakte benadering die ervoor zorgt dat Beste Zelf en Samen Beter bij jou en jullie kunnen ontstaan.